Tuesday, 27/10/2020 - 01:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoà Thành

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

Ngày

Buổi

Lớp

Môn

Thời gian
làm bài

Giờ phát đề

Tính giờ
 làm bài

Hết giờ
làm bài

Thứ 2
(06/05/2019)

Sáng

9

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 50 phút

Vật lý

45 phút

9 giờ 20 phút

9 giờ 25 phút

10 giờ 10 phút

8

Vật lý

45 phút

10 giờ 40 phút

10 giờ 45 phút

11 giờ 30 phút

Chiều

6

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 15 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 20 phút

Sinh học

45 phút

14 giờ 50 phút

14 giờ 55 phút

15 giờ 40 phút

7

Địa lý

45 phút

16 giờ 10 phút

16 giờ 15 phút

17 giờ 00 phút

Thứ 3
(07/05/2019)

Sáng

9

Toán

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 50 phút

Lịch sử

45 phút

9 giờ 20 phút

9 giờ 25 phút

10 giờ 10 phút

8

Lịch sử

45 phút

10 giờ 40 phút

10 giờ 45 phút

11 giờ 30 phút

Chiều

6

Địa lý

45 phút

13 giờ 15 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 05 phút

7

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 35 phút

14 giờ 40 phút

15 giờ 40 phút

Sinh học

45 phút

16 giờ 10 phút

16 giờ 15 phút

17 giờ 00 phút

Thứ 4
(08/05/2019)

Sáng

9

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 20 phút

Sinh học

45 phút

8 giờ 50 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 40 phút

8

Sinh học

45 phút

10 giờ 10 phút

10 giờ 15 phút

11 giờ 00 phút

Chiều

6

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 15 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 50 phút

Vật lý

45 phút

15 giờ 20 phút

15 giờ 25 phút

16 giờ 10 phút

Thứ 5
(09/05/2019)

Sáng

8

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 50 phút

9

Hóa học

45 phút

9 giờ 20 phút

9 giờ 25 phút

10 giờ 10 phút

Địa lý

45 phút

10 giờ 40 phút

10 giờ 45 phút

11 giờ 30 phút

Chiều

7

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 15 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 50 phút

Vật lý

45 phút

15 giờ 20 phút

15 giờ 25 phút

16 giờ 10 phút

Thứ 6
(10/05/2019)

Sáng

8

Toán

90 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 50 phút

Địa lý

45 phút

9 giờ 20 phút

9 giờ 25 phút

10 giờ 10 phút

Chiều

6

Toán

90 phút

13 giờ 15 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 50 phút

Lịch sử

45 phút

15 giờ 20 phút

15 giờ 25 phút

16 giờ 10 phút

Thứ 7
(11/05/2019)

Sáng

8

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 15 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 20 phút

Hóa học

45 phút

8 giờ 50 phút

8 giờ 55 phút

9 giờ 40 phút

Chiều

7

Toán

90 phút

13 giờ 15 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 50 phút

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 52
Tháng 10 : 378
Năm 2020 : 4.717