Saturday, 16/10/2021 - 10:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoà Thành

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2021-2022

Thông báo danh sách HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 24/7/2021 Hội đồng xét tuyển sinh vào lớp 6 tiến hành xét tuyển và thực hiện công bố ngày 12/8/2021 với danh sách được niêm yết như sau:

DANH SÁCH HS LỚP 6 TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS HÒA THÀNH 2021-2022.xls

STT

Họ và tên học sinh

Giới tính

Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Học sinh trường

Huyện, thị, TP

Hộ khẩu thường trú

Nơi cư trú

Hoàn thành chương trình lớp 5

Năm học hoàn thành chương trình
tiểu học

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đặng Phương Anh

Nữ

Kinh

12/08/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

2

Võ Thị Trâm Anh

Nữ

Kinh

09/09/2010

TPHCM

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

3

Nguyễn Thế Bảo

Nam

Kinh

22/10/2009

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

4

Trần Văn Bi

Nam

Kinh

06/07/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

5

Nguyễn Văn Chánh

Nam

Kinh

04/05/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

6

Đặng Văn Hải Đăng

Nam

Kinh

03/08/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

7

Đoàn Thị Hạnh Đào

Nữ

Kinh

28/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

8

Nguyễn Thành Đạt

Nam

Kinh

15/12/2010

TPHCM

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

9

Nguyễn Minh Đoàn

Nam

Kinh

28/07/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

10

Nguyễn Chí Dũng

Nam

Kinh

21/05/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

11

Nguyễn Ngọc Giàu

Nữ

Kinh

05/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

12

Phạm Thị Ngọc Hân

Nữ

Kinh

23/02/2010

TP.HCM

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

13

Trần Thị Thu Hằng

Nữ

Kinh

21/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

14

Lê Đặng Phước Hiếu

Nam

Kinh

07/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

15

Trần Tuyết Hoa

Nữ

Kinh

25/02/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

16

Nguyễn Văn Hòa

Nam

Kinh

26/08/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

17

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Nữ

Kinh

28/07/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

18

Nguyễn Tiến Hưng

Nam

Kinh

13/11/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Nữ

Kinh

28/11/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

20

Trần Thị Kim Hương

Nữ

Kinh

22/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

21

Nguyễn Như Huỳnh

Nữ

Kinh

13/12/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

22

Trang Sĩ Khang

Nam

Kinh

04/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

23

Phan Quốc Khiêm

Nam

Kinh

09/01/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

24

Lê Hoàng Tường Lam

Nữ

Kinh

10/11/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

25

Nguyễn Ngọc Khánh Linh

Nữ

Kinh

05/03/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

26

Võ Thị Ngọc Linh

Nữ

Kinh

13/07/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

27

Nguyễn Thành Lộc

Nam

Kinh

04/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

28

Nguyễn Thị Cẩm Ly

Nữ

Kinh

20/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

29

Nguyễn Thị Diễm My

Nữ

Kinh

11/05/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

30

Tô Hoài Nam

Nam

Kinh

08/04/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

31

Võ Ngọc Khánh Ngân

Nữ

Kinh

20/02/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

32

Nguyễn Kim Ngân

Nữ

Kinh

27/07/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

33

Nguyễn Thị Ngoan

Nữ

Kinh

28/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

34

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Nữ

Kinh

26/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

35

Nguyễn Văn Nhàn

Nam

Kinh

02/04/2009

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

36

Trần Văn Nhẫn

Nam

Kinh

16/08/2009

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

37

Phạm Thị Yến Nhi

Nữ

Kinh

29/09/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

38

Võ Ngọc Đông Nhi

Nữ

Kinh

17/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

39

Đặng Thị Quỳnh Như

Nữ

Kinh

05/02/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

40

Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

Nữ

Kinh

02/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

41

Nguyễn Tấn Phát

Nam

Kinh

14/01/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

42

Võ Tấn Phúc

Nam

Kinh

15/12/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

43

Đặng Minh Quan

Nam

Kinh

14/02/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

44

Nguyễn Thị Thu Quế

Nữ

Kinh

30/07/2009

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

45

Mai Ngọc Quí

Nam

Kinh

17/03/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

46

Bùi Thị Nhã Quyên

Nữ

Kinh

10/08/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

47

Nguyễn Tấn Quỳnh

Nam

Kinh

12/01/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

48

Nguyễn Mai Quỳnh

Nữ

Kinh

28/10/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

49

Nguyễn Thế Sang

Nam

Kinh

12/03/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

50

Đoàn Gia Thái

Nam

Kinh

24/07/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

51

Nguyễn Minh Thái

Nam

Kinh

10/04/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

52

Lương Hoàn Thành

Nam

Kinh

03/05/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

53

Đặng Thái Phước Thành

Nam

Kinh

22/04/2010

TP HCM

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

54

Huỳnh Nguyễn Cẩm Thi

Nữ

Kinh

23/05/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

55

Nguyễn Văn Thuận

Nam

Kinh

08/04/2008

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

56

Trương Thanh Thúy

Nữ

Kinh

08/01/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

57

Võ Thị Mỹ Tiên

Nữ

Kinh

30/04/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

58

Bùi Quốc Tiến

Nam

Kinh

17/11/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

59

Lê Minh Toàn

Nam

Kinh

09/12/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

60

Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm

Nữ

Kinh

08/02/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

61

Bùi Mai Trang

Nữ

Kinh

26/09/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

62

Nguyễn Thị Thủy Trúc

Nữ

Kinh

18/09/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

63

Võ Thị Cẩm Tú

Nữ

Kinh

02/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

64

Lê Thanh Tuyền

Nữ

Kinh

07/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

65

Lê Ngọc Khánh Vy

Nữ

Kinh

22/08/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

66

Huỳnh Phạm Yến Vy

Nữ

Kinh

10/01/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

67

Võ Thị Kim Yến

Nữ

Kinh

15/06/2010

Đồng Tháp

TH Hòa Thành

Lai Vung

xã Hòa Thành

xã Hòa Thành

X

2021

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 132
Năm 2021 : 2.845