Friday, 05/06/2020 - 09:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoà Thành

Bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Thực hiện Công văn số 233/VPUBND-THVX ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp về việc tham mưu điều chỉnh, thay thế Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chủ trì phối hợp với Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 04 tháng 01 năm 2017.

Ngày 09 tháng 3 năm 2020, Giám đốc Sở GDĐT đã có Tờ trình số 37/TTr-SGDĐT tham mưu UBND Tỉnh bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020./.

Tác giả: Lê Thanh Phong
Nguồn: Phòng Thanh tra
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 27
Năm 2020 : 3.417