Wednesday, 23/09/2020 - 16:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hoà Thành

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC TRONG CÁC BUỔI SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, nhà trường đã tổ chức lồng ghép kết hợp với TPT thực hiện các hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa to lớn như tặng hoa cho giáo viên mừng 20/11, vận động ủng hộ tiền mua BHYT cho học sinh khó khăn và các hoạt động tuyên dương, khen thưởng khác.

Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, nhà trường đã tổ chức lồng ghép kết hợp với TPT thực hiện các hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa to lớn như tặng hoa cho giáo viên mừng 20/11, vận động ủng hộ tiền mua BHYT cho học sinh khó khăn và các hoạt động tuyên dương, khen thưởng khác.